Jautājumi un atbildes

Nomas laiks

Uz cik ilgu laiku atrakciju var iznomāt?

Mēs piedāvājam atrakciju iznomāt uz 5 h vai uz visu dienu.
5 h noma attiecas tikai uz ģimenes pasākumiem un tiem, kas dzīvo līdz 50 km no Rāmavas.


No cikiem un līdz cikiem skaitās dienas noma?

No rīta un līdz vakaram, kamēr ir gaišs. Par piegādes un savākšanas laiku vienojamies individuāli.


Ceļa izdevumi

Vai ir jāmaksā ceļa izdevumi?

Jā, par ceļa izdevumiem ir jāmaksā. Par katru nobraukto kilometru 0.45 euro (turp un atpakaļ). Piegādājam no Rāmavas, Ķekavas novadā. Sīkāk par piegādi skatīt sadaļu „Piegāde”.


Vai klients atrakciju var aizvest pats?

Ņemot vērā, ka atrakcijas sver līdz 320 kg, un tās nevar ielikt automašīnas bagāžniekā, kā arī mums ir svarīgi, lai atrakcija tiktu iztīrīta, atrakcijas piegādi un savākšanu mēs organizējam paši. Domāju, ka Jums šajā dienā būs daudz svarīgāk pasēdēt ar ciemiņiem un atpūsties, nevis vadāt un tīrīt atrakcijas! Vai ne?


Atrakcijas rezervācija

Vai jāveic rezervācijas maksa?

Nepieciēsamības gadījumā, mēs varam izrakstīt avansa rēķinu par rezervācijas maksu 50 euro apmērā. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" 22.panta 2.12.punktu patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības par izklaides pasākumiem. Līdz ar to rezervācijas maksa netiek atmaksāta, izņemot:

 •  ja atrakcija netiks aizvesta dēļ ilgstoša/stipra lietus vai vēja;
 • ja rezervācija tiks atcelta vismaz 14 dienas pirms pakalpojuma sniegšanas datuma

Kā var rezervēt atrakciju?

Atrakcija jārezervē, aizpildot pasūtījuma anketu mūsu mājas lapā. Skatīt sadaļu „Pasūtījuma anketa”. Saņemot pasūtījuma anketu, mēs Jums 24 h laikā (parasti tas ir dažu stundu laikā) nosūtīsim uz e pastu rakstisku rezervācijas apstiprinājumu. Ja konkrētā atrakcija jau būs aizņemta, mēs ar Jums sazināsimies un par to informēsim. Pirms aizpildāt pasūtījuma anketu, Jūs varat mums uzzvanīt un pajautāt vai konkrētā atrakcija, konkrētā datumā vēl ir brīva.


Kā var zināt, vai atrakcija ir rezervēta?

Atrakcija ir rezervēta tikai tajā brīdī, kad Jums uz e pastu tiks nosūtīts rezervācijas apstiprinājums. Ja 24 h laikā neesat saņēmuši rezervācijas apstiprinājumu, lūdzam, Jūs laicīgi par to informēt mūsu personālu!


Ko darīt lietus gadījumā, ja atrakcija ir rezervēta?

Stipra, nepārtraukta lietus gadījumā atrakcijas noma tiek atcelta, iepriekš abpusēji par to vienojoties! Mēs arī neesam ieinteresēti, lai mūsu atrakcijas būtu izlijušas un slapjas. Ja stipra lietus gadījumā atrakcija netiek aizvesta, samaksātā avansa summa/rezervācijas maksa tiek atmaksāta atpakaļ 3 darba dienu laikā.

Neliela, īslaicīga lietus gadījumā mums ir piedāvājums, ko Jūs nepieciešamības gadījumā varēsiet izmantot. Par to Jums sīkāk pastāstīs mūsu darbinieks.

Ja pēc abpusējas vienošanās lietus iespējamības gadījumā atrakcija tiek iznomāta un mūsu darbinieks šajā dienā ir strādājis un Jums vedis atrakciju, kā arī atrakcija ir izlijusi, atrakcijas nomas maksa netiek atmaksāta un pretenzijas netiek pieņemtas, jo laika apstākļus mēs nevaram ietekmēt! Cerot uz sapratni ;-)

Lietus gadījumā, varbūt Jums ir iespēja atrast telpas (sporta zāles, vai tml.), kur izvietot atrakciju.


Atrakcijas nomas atcelšana

Vai samaksātā rezervācijas maksa nomas atcelšanas gadījumā tiek atmaksāta?

Ja ir iemaksāta rezervācijas maksa 50 euro, tad atcelšanas gadījumā tā netiek atmaksāta, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" 22.panta 2.12. punktu "Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības ......par izklaides pasākumiem".

Rezervācijas maksa tiek atmaksāta tikai:

 • ​Ja stipra/ilgstoša lietus gadījumā atrakcija netiek aizvesta un iznomāta pēc abpusējas vienošanās;
 • Ja rezervācija tiek atcelta vismaz 14 dienas pirms pakalpojuma sniegšanas.

Atrakcijas uzlikšana

Kas uzliek un novāc atrakciju?

Atrakcijas mēs paši aizvedam, uzliekam, nostiprinam, pēc tam iztīram un novācam! Jums ir tikai jālēkā ;-)


Vai ir nepieciešams savs pagarinātājs?

Mēs katrai atrakcijai līdzi dodam vienu 25 m garu pagarinātāju. Ja atrakcijas izvietošanas vieta ir tālāk par 25 m no elektrības pieslēguma vietas, tad otrs pagarinātājs Jums ir jāsarūpē pašam.


Kāds elektrības pieslēgums ir nepieciešams?

Strāvas pieslēgums 220 V ne tālāk par 25 m no piepūšamās atrakcijas uzstādīšanas vietas. Ja ir tālāk, tad otrs pagarinātājs jāsarūpē pašiem.


Ko darīt, ja ir apgrūtinājumi atrakcijas uzstādīšanas vietā?

Atrakcijas uzstādīšanas vietai ir jābūt viegli piebraucamai. Vislabāk, ja tas ir zāliens, jo tad ir vieglāk nostiprināt atrakciju. Ja tas nav zāliens, lūdzu, par to mūs laicīgi informēt. Kā arī, ja ir grūta piekļūšana (koki, krūmi, puķes, šauri vārtiņi, pakāpieni un tml.), lūdzu, par to savlaicīgi brīdināt! Pretējā gadījumā var tikt kavēta atrakcijas uzlikšana.


Kādas ir izmaksas, ja ir apgrūtināta atrakcijas uzlikšana?

Ja atrakcija jāievieto telpās, kur ir apgrūtināta piekļūšana (pakāpieni un tml. ), vai arī ja tā jāizvieto augstāk par 1.stāvu, pasūtītājs par katru stāvu veic piemaksu EUR 15 – EUR 70 vērtībā atkarībā no atrakcijas svara un izmēriem. Par cita veida apgrūtinātu atrakcijas uzlikšanu Nomnieks vēl papildus maksā 20 % no atrakcijas/-u kopējās nomas cenas.


Vai atrakciju var izvietot smiltīs?

Lai mūsu klientiem būtu tīras atrakcijas, atrakcijas netiek iznomātas uzstādīšanai smiltīs. Ja Nomnieks nav iepriekš brīdinājis, ka atrakcija būs jāizvieto smiltīs, Iznomātājs patur tiesības to neizvietot!


Vai var būt, ka atrakcijas uzlikšana kavējas?

Jā, tā var būt retos gadījumos, ja Jūsu norādītā adrese nav navigācijas sistēmā, vai ja gadās kādi neparedzēti apstākļi! Ja gadījumā (tpu, tpu, tpu) atrakcijas uzlikšana kavējas, tad attiecīgi par to laiku pagarinām nomas laiku.


Samaksa

Kā tiek veikta samaksa?

Samaksu par atrakcijas nomu, Jūs varat veikt:

 • skaidrā naudā pirms atrakcijas uzstādīšanas, parakstot līgumu un kvīti
 • ar pārskaitījumu, iepriekš par to mūs informējot, lai varam Jums izrakstīt avansa rēķinu.

Atbildība

Kāda ir Iznomātāja atbildība, iznomājot atrakciju?

Iznomātājs uzņemas atbildību par atrakcijas ekspluatācijas drošību, ja tā tiek izmantota atbilstoši prasībām un tam paredzētajam mērķim. Pirms atrakcijas uzstādīšanas Iznomātājs rakstiski informē Nomnieku par atrakcijas lietošanas noteikumiem. Nomnieks rakstiski apliecina, ka ir iepazinies ar atrakcijas lietošanas noteikumiem, kā arī apņemas informēt par tiem bērnus un kontrolēt, lai bērni tos ievēro.

Iznomātājs neatbild par savainojumiem un nelaimes gadījumiem piepūšamajā atrakcijā, ja atrakcijā netiek ievērot tās lietošanas noteikumi. Bērni var krist, sasisties un gūt traumas, jo atrakcijā atrodas dažādu vecumu un raksturu bērni, kuru rīcību Iznomātājs nevar paredzēt un ietekmēt.


Kāda ir Nomnieka atbildība, nomājot atrakciju?

Nomnieks ir pilnā mērā atbildīgs par atrakcijas saudzīgu un izklaides mērķim atbilstīgu izmantošanu. Nomnieks ir atbildīgs par to, lai tiktu ievēroti Piepūšamās atrakcijas nomas un lietošanas noteikumi, kas ir norādīti līgumā, ko noslēdz abas puses pirms atrakcijas iznomāšanas.


Citi jautājumi

Vai atrakcijā var lēkāt pieaugušie?

Atrakcijā var lēkāt pieaugušais ar savaru līdz 90 kg. Bet neskatoties uz to, mēs atrakcijas neiznomājam pieaugušo cilvēku pasākumiem.


Vai var izmantot atrakciju lietus laikā?

Ja tas ir īslaicīgs, neliels lietus, tad var izmantot. Bet, ja tas ir stiprs lietus, tad atrakcija ir jānolaiž un jāpārsedz ar plēvi. Pretējā gadījumā atrakcija pielīs pilna ar ūdeni un mums būs ļoti grūti savākt atrakciju! Cerot uz sapratni ;-)


Vai nomas cenā ir iekļauts apkalpojošais personāls?

Atrakcijas nomas cenā nav iekļauts apkalpojošais personāls. Apkalpojošais personāls nav nepieciešams privātos pasākumos līdz 20 bērniem, bet ir obligāts publiskos pasākumos. Apkalpojošā personāla izmaksas: EUR 50 (līdz 5 h), EUR 70 (līdz 8 h).

Personāls pieskata atrakcijas tehnisko darbību, kā arī regulē dalībnieku plūsmu atrakcijā (nosaka reizē esošo apmeklētāju skaitu, vecumu). Bērnus pieskata arī vecāki. Vecāki arī ir atbildīgi, lai viņu bērns ievērotu piepūšamo atrakciju lietošanas noteikumus.

Apkalpojošais personāls var būt arī Jūsu darbinieks, kurš iepriekš būs parakstījies, ka ir iepazinies ar atrakcijas lietošanas noteikumiem.


Kas vēl piepūšamo atrakciju ballītei ir nepieciešams?

 • Labs garastāvoklis
 • Protams, Tavi vislabākie draugi
 • Kāds pieaugušais, kas pieskatīs bērnus
 • Strāvas pieslēgums 220 V ne tālāk par 25 m no piepūšamās atrakcijas
 • Viegli piebraucams ceļš bez apgrūtinājumiem


Piepūšamās atrakcijas nomas un lietošanas noteikumi

Piepūšamajā atrakcijā aizliegts:

 • ienākt ar apaviem,
 • lietot košļājamās gumijas, konfektes, dzērienus un citus pārtikas produktus,
 • ierasties ar asiem priekšmetiem (arī kakla ķēdītēm, aukliņām), kas apdraud bērnu drošību un veselību,
 • atrasties dzīvniekiem,
 • kāpt un sēdēt uz atrakcijas aizsarg malām, liekties pāri malām, lēkt virsū apmeklētājiem,
 • grūstīties, sist, spert vai citādi aizskart apmeklētājus,
 • mest salto un kūleņus,
 • lēkāt izejas tuvumā,
 • ķerties, karāties un raustīt aizsargtīklus,
 • izmantot atrakciju un atrasties tajā, kamēr tā tiek piepūsta vai izpūsta,
 • izlekt no atrakcijas. No atrakcijas jāizkāpj apsēžoties uz malas un tad lēni izkāpt,
 • liet ūdeni, pildīt ar smiltīm, un tml.
 • bērniem aiztikt piepūšamās atrakcijas gaisa pūtēju,
 • atrasties stipra lietus un stipra vēja gadījumā (virs 9 m/sek),
 • apmeklēt atrakciju, ja atrakcijas apkalpojošais personāls to ir aizliedzis
   

Slidkalniņa lietošanas instrukcija:

 • Atrakciju apmeklētājiem, lietojot slidkalniņu, jāatrodas sēdus stāvoklī, ar skatu uz priekšu.
 • Aizliegts slidināties: stāvot kājās, uz vēdera, ar galvu pa priekšu, kā arī lēkāt un kāpt uz augšu pa slidkalniņu.
 • Lietojot slidkalniņu, jāpārliecinās, vai slidklaniņa galā neatrodas citi atrakciju apmeklētāji.

Atrakcijas uzlikšanas noteikumi

 • Atrakciju darbībai nepieciešams strāvas pieslēgums 220V.
 • Atrakcija no elektrības pieslēguma nedrīkst atrasties tālāk par 25 m.
 • Atrakcijas uzstādīšanas vietai jābūt viegli piebraucamai bez apgrūtinājumiem. Piepūšamās atrakcijas izvietošanas vietai jābūt ne tālāk par 5 m no vietas, kur var piebraukt ar automašīnu.
 • Izvietojot atrakcijas iekštelpās, atrakciju nedrīkst izvietot priekšā avārijas izejām.
  Ārpus telpām atrakcija ir obligāti jānostiprina, iedzenot zemē speciālos mietus (vismaz 6 stiprinājuma vietās).
 • Atrakcijas ieeja jāsaglabā brīva no šķēršļiem un traucējošiem objektiem.
 • Atrakcijas novietošanas vietai jābūt līdzenai, bez asumiem, traucējošiem priekšmetiem, lai bērni iekāpjot un izkāpjot nevarētu gūt traumas.
 • Atrakcija jāizvieto līdzenā vietā. Vietas slīpums nedrīkst būt lielāks par 5 % jebkurā virzienā.
 • Atrakcija jānovieto pēc iespējas tālāk no elektrolīnijām, u.c. riska apstākļiem.
 • Apkārt atrakcijai jāatstāj brīvā zona, kurā nav pilnīgi nekādu objektu, kas var radīt ievainojumus. Brīvajai zonai jābūt apkārt visai atrakcijai – vismaz 1.8 m attālumā no atrakcijas slēgtās sienas. No atrakcijas vaļējās puses tiem jābūt 3.5 m attālumā. Izņēmums  - ja atrakcija ar piepūšamajām sienām vērsta tieši pret stingru sienu vai sienām (piemēram, mājas sienām). Šādā gadījumā stingrajām sienām jābūt vismaz 2 m augstākai kā augstākai atrakcijas platformai.
 • Ja atrakcijas apmeklētāju (rindas) kontrolēšanai pie atrakcijas tiek izmantoti žogi, tiem jābūt vismaz 1.8 m attālumā no atrakcijas slēgtās sienas. No atrakcijas vaļējās puses tiem jābūt vismaz 3.5 m attālumā. Žogos atstātajai ieejai jābūt vismaz 1 m platai.
 • Nelabvēlīgos laika apstākļos atrakciju ekspluatēt aizliegts. Ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem tiek saprasts stiprs vējš (no 9 m/s), negaiss, krusa, sniegs, utml.
 • Gaisa pūtējam ir jāatrodas sausumā, nedrīkst atrasties mitrumā.
 • Gaisa pūtēju drīkst ieslēgt un izslēgt apmācīts personāls.
 • Uz atrakcijas nedrīkst atrasties neviens cilvēks, kamēr tā tiek uzpūsta, vai nopūsta.
 • Kad atrakciju vairs neizmanto, vispirms ir jāizslēdz gaisa pūtējs, pēc tam jāattaisa atrakcijas rāvējslēdzēji un jāpagaida kamēr ir izpūties gaiss. Kad gaiss ir izgājis no atrakcijas, var sākt atrakcijas sarullēšanu.

Citi noteikumi:

 • Publiskos pasākumos atrakcijas darbības laikā pie tās nepārtraukti jābūt vismaz vienam uzraugam pie katras atrakcijas ieejas. Apkalpojošo personālu, var nodrošināt arī Nomnieks. Ģimenes pasākumos atrakcijas un to apmeklētāju  uzraudzību veic Nomnieks. Atrakcija jāuzrauga nepārtraukti.
 • Atrakciju uzraugam jāizmanto svilpe vai citas skaņas signālierīces apmeklētāju uzmanības pievēršanai.
 • Apmeklētāju skaits piepūšamajā atrakcijā nedrīkst pārsniegt skaitu, kas norādīts uz atrakcijas marķējuma un/vai ko iepriekš norādījis Piepūšamie.lv personāls vai administrācija.
 • Piepūšamās atrakcijas drīkst izmantot lietotāji, kas augumā un svarā nepārsniedz piepūšamās atrakcijas marķējumā norādītos auguma un svara ierobežojumus.
 • Atrakciju reizē var izmantot līdzīga vecuma bērni un auguma bērni. Lielākie bērni un aktīvākie bērni jāatdala no mazākajiem.
 • Izmantojot atrakciju, visiem apmeklētājiem ir jāievēro viens kustību virziens, aizliegts skriet pretējos virzienos.
 • Aizliegts atrasties atrakcijā grūtniecības laikā vai ar veselības traucējumiem.
 • Atrakciju aizliegts apmeklēt alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmē.
 • Elektroenerģijas zuduma vai traucētas padeves rezultātā apmeklētājiem nekavējoties jāatstāj atrakcija. Publiskos pasākumos ir jānodrošina personāls, kas ātri, bet droši noorganizē atrakcijas atbrīvošanu no atrakcijas apmeklētājiem. Ģimenes pasākumus par to ir atbildīgs atrakcijas nomnieks.
 • Ārkārtas un nelaimes gadījumos atrakcijas uzraugam nekavējoties jāreaģē uz notiekošo, nepieciešamības gadījumā sniedzot Pirmo medicīnisko palīdzību un sazinoties ar attiecīgajiem glābšanas dienestiem. Ģimenes pasākumos par to ir atbildīgs atrakcijas nomnieks.
 • Ja atrakcijas jāizvieto pludmalē (vai citās vietās, kur ir apgrūtināta piebraukšana un/vai apstākļi, kas apgrūtina atrakciju piegādāšanu, uzstādīšanu un demontāžu), tad Pasūtītājs vēl papildus maksā 20 % no atrakcijas/-u kopējās īres cenas.
 • Ja atrakcija jāievieto telpās, kur ir apgrūtināta piekļūšana (pakāpieni un tml.), vai arī ja tā jāizvieto augstāk par 1.stāvu, pasūtītājs par katru stāvu veic piemaksu EUR 15 – EUR 70 vērtībā atkarībā no atrakcijas svara un izmēriem.
 • Par jebkāda veida apgrūtinājumiem uzstādīšanas vietā Nomniekam jābrīdina jau pasūtījuma brīdī. Iznomātājs patur tiesības atrakciju neuzstādīt, ja uzstādīšanas vieta ir īpaši grūti sasniedzama, vai ja pasūtītājs nav veicis iepriekš minēto piemaksu.